Zpracovatel návrhu: Ing. arch. Jan Padrnos
Zpracovatel návrhu: Ing. arch. Milan Ruso
Zpracovatel návrhu: Ing. arch. Orlin Ilinčev
Zpracovatel návrhu: Ing. arch. Michal Frank
Zpracovatel návrhu: Ing. arch. Vlado Milunic
Zpracovatel návrhu: Ing. arch. Adam Rujbr
Zpracovatel návrhu: Ing. arch. Ondřej Gattermayer Ateliér P.H.A.
Zpracovatel návrhu: Ing. arch. Aleš Houda

SPING STAV s.r.o.

Na Proseku 77/12
190 00 Praha 9

Telefon/Fax: 283 882 235-7

E-mail: sping@sping.cz